Ένας τοκετός μπορεί να διαρκέσει πολλές ώρες και παίρνει όλη την ενέργεια της μητέρας. Τι μπορεί να γίνει για αυτό;